Persondatapolitik

Persondata

OPBEVARING AF DINE JOURNALOPLYSNINGER

Ved dit første besøg på klinikken indsamler vi en række data, herunder fx. dit navn, cpr.nr, adresse og telefonnummer. Disse oplysninger bruger vi til at registrere og identificere dig i journalsystemet.

Hos kiropraktoren laves en journal, hvor dine sundhedsoplysninger journalføres. Disse journaloplysninger opbevares og sikres hos journalsystemudbyderen, som klinikken har en databehandleraftale med.

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 10 år jvnf. Sundhedsloven. Du har til en hver tid ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Virksomheden opbevarer ikke data uden for Europa.

VIDEREGIVELSE ELLER INDHENTNING AF JOURNALOPLYSNINGER

Ved videregivelse af journaloplysninger til tredjepart, vil dette kun ske med dit samtykke. Det kan f.eks. være en kopi af din journal til egen læge, anden behandler, kommune eller forsikringsselskab. Ligeledes vil vi også kun indhente oplysninger efter dit samtykke. Det kan f.eks. være indhentning af røntgen eller scanning fortaget på sygehuset eller andre steder.

RET TIL BERIGTIGELSE

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere

fuldstændige og/eller ajourførte. Sletning eller retning vil ske i form af en ændring eller tilføjelse til eksisterende journal.

FORTROLIGHED

Vi sikrer fortrolighed ved vores personalepolitik. Alle på klinikknen er underlagt tavshedspligt og vi gør meget ud af diskretion og fortroligheden mellem patient og behandler.