Patientsikkerhed og tilfredshed

Information

Klinikken er akkrediteret af Sundhedsstyrelsen – læs rapporten HER

Læs også klinikkens rapport fra Styrelsen for patientsikkerhed HER

Styrelsen for Patientsikkerhed

Behandler klager fra patienter. Man har mulighed for at klage over den sundhedsfaglige behandling eller brud på dine rettigheder som patient. Man kan læse mere om dette på deres hjemmeside, hvor man også får hjælp til at sende en klage.

Patienterstatningen

Hvis man under sit kiropraktorbesøg kommer til skade på en måde som ellers kunne have været undgået, har man som patient mulighed for at søge om erstatning fra Patienterstatningen. Man kan læse mere om hvilke skader der er dækket og om hvordan man søger på deres hjemmeside.

Utilsigtede hændelser

En utilsigtet hændelse er en fejl eller hændelse, der opstår under sundhedsvæsnets behandling, undersøgelse, pleje eller rehabilitering • ikke skyldes patientens sygdom • som er skadevoldende – eller kunne have været skadevoldende. Utilsigtede hændelser skal meldes til Dansk Patientsikkerheds Database, så man i fremtiden kan undgå lignende hændelser.