Kiropraktik

KIROPRAKTOREN ER UDDANNET TIL AT UNDERSØGE OG BEHANDLE SYMPTOMER OG NEDSAT FUNKTION I KROPPENS LED, MUSKLER OG NERVESYSTEM

Det første kiropraktoren gør, er at optage patientens sygehistorie. Dernæst foretages en grundig undersøgelse. Ud fra disse oplysninger stilles en diagnose, og der lægges en behandlingsplan.

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at supplere undersøgelsen med en røntgenundersøgelse eller anden billeddiagnostik.

Undervejs i et behandlingsforløb kan det være nødvendigt at kommunikere med eller henvise til egen læge og andre relevante faggrupper. Dette sker altid efter samtykke fra patienten.

Kiropraktisk behandling

Kiropraktisk behandling har til formål at forbedre bevægelighed og funktion af kroppens led, muskler og nervesystem.

Nedsat funktion af fx. nakke, rygsøjle og bækken kan irritere led, muskler og nerver, som kontrollerer vores holdning og bevægelser og medføre smerter. Dette kan forårsages af skader, sportsskader, manglende motion og bevægelse, gentaget ensidigt arbejde, slidgigt, forkert brug af kroppen mm.

Udover smerte og stivhed i ryg, nakke, arme og ben, kan symptomer også være fx spændingshovedpine, svimmelhed, iskias, bryst eller mavesmerter. Dårligt fungerende led og muskler kan altså i nogle tilfælde give henviste smerter væk fra, hvor problemet egentlig sidder.

Kiropraktorens behandling består primært af manuel behandling af kroppens led og muskler. Procedurerne omfatter blandt andet ledmanipulation, mobilisering og bløddelsbehandling, herunder massage, stræk og fx dry needling, samt øvelsesvejledning.

MANIPULATIONSBEHANDLING

Kiropraktoren udfører med en impuls et tryk på et led med nedsat bevægelighed. Under en manipulationsbehandling kan man opleve, at leddet giver en lyd (’knæk-lyd). Denne lyd stammer fra trykudligning i den ledvæske og ledkapsel, som omgiver leddet og er ganske udramatisk. Formålet er at genoprette normal funktion og bevægelighed i og omkring leddet.

FORLØB

Nogle vil opleve, at de får det bedre efter bare én behandling, og at smerter og gener formindskes. De fleste vil føle en gradvis bedring af symptomerne. Enkelte mærker faktisk en forværring af smerterne i begyndelsen og føler først bedringen efter et par behandlinger. Forløb, intensitet, varighed af smerter mm kan påvirkes af mange faktorer – f.eks hvordan du blev skadet, hvor længe du har haft ondt, din alder, dit køn, anden sygdom, tidligere skader, men også af faktorer som stress, søvn, kost og din arbejdssituation. Derfor kan du opleve, at kiropraktoren spørger ind til disse ting.

Så selv om dine symptomer ligner de symptomer, som en nabo eller bekendt har oplevet, så kan I have brug for helt forskellige behandlingsforløb.

FÅ BIVIRKNINGER

I forbindelse med behandlingen er det en helt almindelig reaktion, at du bliver øm i det område, hvor du er blevet behandlet, denne reaktion er som regel kortvarig. Andre bivirkninger som fx. svimmelhed, kvalme eller andre reaktioner kan optræde, mens mere alvorlige komplikationer er yderst sjældne i forbindelse med manipulationsbehandling hos en kiropraktor. Spørg din kiropraktor, hvis du vil vide mere om din krops reaktioner på behandlingen.

Galleri

Kiropraktik